Masos Cal Font, Torre N'Aubi Torre de N'Aubi + més info Masos Cal Font, Mas N'Aubi Mas de N'Aubi + més info Masos Cal Font, Mas Carreter Mas Carreter + més info

Masos Cal Font, Torre N'Aubi Torre de N'Aubi + més info Masos Cal Font, Mas N'Aubi Mas de N'Aubi + més info Masos Cal Font, Mas Carreter Mas Carreter + més info
Cases Rurals

Benvinguts als nostres masos

Cases rurals al Baix Camp, Tarragona. Totes elles s’han rehabilitat i es mantenen per proporcionar un ambient acollidor, adequar-les als requeriments normatius, i disposar de la classificació i el registre de la Generalitat de Catalunya.

Cases de turisme rural situades en un entorn rural i en finques de producció agrícola que proporcionen un valor afegit i un marc propi. Gràcies a la seva situació es pot gaudir d’un ampli ventall d’activitats i serveis.

Torre de N’Aubi

Informació
Preus
Pre-reserva

Mas de N’Aubi

Informació
Preus
Pre-reserva

Mas Carreter

Informació
Preus
Pre-reserva